wtorek, 30 listopada 2010

REBIRTHING METODA SAMOROZWOJU

Do czego służy Rebirthing?

Rebirthing jest metodą samorozwoju, kształtowania siebie i przejmowania steru własnego życia.
Praktykujemy rebirthing po to, by rozszerzyć świadomość i oczyścić ją z nieprawdy, odnaleźć zaufanie do siebie a poza tym żeby:
 • zwiększyć przepływy energii,
 • uzdrowić emocje związane z przeszłością,
 • pełniej odczuwać ciało i radość z jego funkcjonowania,
 • zrozumieć siebie, swoje wewnętrzne mechanizmy oraz rozwinięte w dzieciństwie sposoby radzenia sobie w życiu, po to by wybrać te najbardziej dla nas korzystne,
 • uporządkować relacje z sobą, ludźmi i metafizycznym wymiarem wszechświata,
 • zbudować zaufanie do procesu życia.
Wszystkie pozostałe techniki, stosowane w Rebirthingu mają także na celu wzrost poczucia odpowiedzialności za swoje życie i świadomości siebie a więc po prostu życie przytomne.
Rebirthing pozwala odkryć własną drogę i nadać jej kierunek, który umożliwi pełne wyrażenie swojego potencjału.

Oddychanie

Oddech łączy materię z duchem a świadomie używany, ma moc przywracania zdrowia, otwierania i rozjaśniania umysłu a także ładowania naszych „życiowych akumulatorów”.
Za każdym razem, kiedy idąc przez życie stajemy wobec emocji, z którymi nie możemy się uporać, blokujemy je, usztywniając jednocześnie ciało a w efekcie ograniczając oddychanie. Wyzwolenie swobodnego oddechu przywraca harmonię na wszystkich poziomach.
Oddech w Rebirthingu jest:
 • świadomy,
 • połączony,
 • niewymuszony,
 • kierowany do szczytów płuc,
 • oparty na pełnym, naturalnym wdechu i całkowicie rozluźnionym wydechu.
Cykl takich oddechów nosi nazwę sesji oddechowej.
Sesja rebirthingowa jest zamkniętym, energetycznym procesem i trwa około godziny Doznania podczas sesji oddechowej bywają bardzo różne, ale zawsze takie, jakie są najbardziej potrzebne oddychającemu.
Sesja rebirthingowa jest dopełnieniem nauki oddychania zaburzonej przez szok porodowy i przywróceniem jego naturalnego rytmu.
W trakcie pierwszych doświadczeń niezbędna jest obecność doświadczonego Rebirthera, który stworzy przestrzeń miłości i bezpieczeństwa, jakie powinny towarzyszyć każdemu w momencie narodzin.

Myśl jest twórcza, czyli „Wszystko jest w głowie”

Sposób, w jaki człowiek postrzega rzeczywistość ma moc jej kreowania.
Podstawowe przekonania o sobie, świecie i miłości zostają uformowane w umyśle w około 80 % przed ukończeniem szóstego roku życia. To one stanowią trzon podświadomości i według nich projektujemy następne doświadczenia. Ludzie, świat i Bóg tylko je potwierdzają. Jaką rzeczywistość człowiek postrzega taką kreuje.
Praktyka Rebirthingu polega na poznaniu zawartości komputera, jakim jest nasz umysł i przeprogramowaniu go w taki sposób, by służył naszemu życiowemu powodzeniu i mądrości.
Myślenie pozytywne – to twórcze, wspierające myślenie o sobie i świecie, które wyzwala własny potencjał i prowadzi do rozwoju. Harmonizuje nas z Prawdą i pozwala doświadczać rzeczywistości na głębszych poziomach.
Myślenie negatywne – oddziela nas od Prawdy, ogranicza i nie pozwala na doświadczanie i wykorzystywanie swojego potencjału.

Afirmacje

Afirmacja jest wiedzą o naszej prawdziwej naturze, która bądź uległa zapomnieniu albo też nie została dotąd ujawniona.
Afirmacja jest pozytywną myślą sformułowaną w taki sposób, aby tworzyła w umyśle wizję, której urzeczywistnienie jest celem afirmującego.
Praca z afirmacjami oparta jest na technice sugestii i służy wyparciu nieprawdziwych przekonań, które ograniczają nasze działania i wypaczają obraz nas samych i rzeczywistości
Afirmacje to myśli, które podtrzymują, budują, dodają sił i energii.
Należy je tworzyć bardzo uważnie i precyzyjnie, dobrze jest przy tym korzystać ze wsparcia Rebirthera.
Wizualizacja jest plastyczną formą afirmacji.

Progi na drodze rozwoju

Główne progi na drodze rozwoju są najczęściej spotykanymi przyczynami utraty poczucia bezpieczeństwa i utrzymywania w umyśle fałszywych przekonań.
Najważniejsze z nich to:
Trauma narodzin – wyryte głęboko w podświadomości skutki bolesnych doświadczeń podczas narodzin.
Syndrom rodzicielskiej dezaprobaty – utkwienie w systemie przekonań, że moje przetrwanie zależy od zewnętrznej aprobaty bądź dezaprobaty, które powstało w dzieciństwie z powodu konieczności „zarabiania” na miłość rodziców
Zbiór specyficznych negatywnych przekonań – ukształtowanych w głównej mierze w ciągu pierwszych lat życia w kontakcie z ważnymi dla nas osobami, które z różnych powodów i w różny sposób przyczyniły się do ich uformowania. Np. „Muszę wszystko kontrolować, żeby czuć się bezpiecznie”, „Nie nadaję się do nauk ścisłych/publicznych wystąpień/samodzielnej pracy itp.”
Nieuświadomiony pociąg do śmierci – może być wynikiem traumy narodzin, poczucia winy i przekonania, że nie mam prawa być na ziemi. Przejawia się w każdym rodzaju działania, które jest skierowane przeciwko życiu i zdrowiu, zaczynając od stosowania wszelkiego rodzaju używek (alkohol, papierosy, narkotyki), poprzez brak dbałości o własne potrzeby (głodzenie się lub niezdrowe nawyki żywieniowe, brak snu, mała aktywność fizyczna) aż po ryzykowny styl życia (przebywanie w niebezpiecznym środowisku, działanie na wysokim poziomie adrenaliny, ekstremalne wyczyny). Podświadome odwrócenie się od życia może też przybrać formę zwiększonej urazowości i podatności na wypadki.
Wszystkie one są barierami, od przezwyciężenia których zależy poczucie naszej autonomii i osobistej mocy.

Prawo osobiste

Prawo osobiste to najgłębiej tkwiące w podświadomości najbardziej negatywne przekonanie na swój temat, które leży u źródeł większości naszych destrukcyjnych postaw i działań.
Nawet, jeśli brzmi prosto i banalnie w uszach innych ludzi, jest zdolne osłabić efektywność wszelkich naszych działań i sabotować nasz rozwój.
Z prawa osobistego, niczym z korzenia, wyrastają wszystkie inne samo ograniczające przekonania, które obniżają siły życiowe i poczucie własnej wartości.
Wydobycie go na światło dzienne osłabia jego destrukcyjną moc i nadaje życiu inną jakość.

Wybaczanie

Wybaczanie jest jedną z najważniejszych praktyk rebirthingu i niezbędnym elementem w procesie rozwoju. Nie ma ono nic wspólnego z zezwalaniem na sytuację krzywdy, zapominaniem czy rezygnacją ze swoich praw. Wybaczanie jest uwolnieniem energii, która ugrzęzła w przeszłości i odzyskaniem jej dla teraźniejszości. Oznacza wycofanie się z pozycji ofiary i przyjęcie odpowiedzialności za stan swoich spraw.

Praca z żywiołami

Praca z czterema żywiołami polega na świadomym kontaktowaniu się i przebywaniu w energii każdego z nich. Jest to zwrócenie się do pierwotnych zasobów wszechświata, po to by użyć ich mocy do przezwyciężenia własnych uwarunkowań. Obcowanie z żywiołami i praktyki z nimi związane pozwalają włączyć się w naturalną harmonię bytu i przywrócić ją również w swojej życiowej przestrzeni.
Jest to też potrzebne do zrównoważenia żywiołów w nas, przez co podtrzymujemy stan zdrowia i eliminujemy szkodliwy wpływ środowiska.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz