czwartek, 12 marca 2015

Grzegorz Kaźmierczak Zaprasza

SPOTKANIE W KRĘGU SERC dnia 28-29.03 2015 KRAKÓW!!


Z całego Serca zapraszam na spotkanie każdego kto czuje gotowość współtworzenia boskiego Kręgu Serc.  Przybądź i zasiądź do wspólnej pracy wnosząc dary swego Serca, poszerzając wzajemnie przestrzeń miłości Kręgu jak i Matki Ziemi. Miejsce spotkania tym razem w Grodzie Kraków przy ul. Krakowskiej 13.

Ukochani, każdy, kto czuje gotowość w swoim sercu, aby zasiąść do wspólnej pracy w połączonej mocy KRĘGU SERC  może dołączyć do spotkania. Praca tego rodzaju jest unikalną jeszcze na Ziemi, a stwarza możliwość przemiany zewnętrznego świata w swoim wnętrzu poprzez współodczuwanie i doświadczanie praktycznego przebudzania serca.

Spotkanie to jest nowością, bo nie daje recept, teorii, nie szuka metod, ale pomaga praktycznie odczuć, że wszystko to, co szukaliśmy na zewnątrz, mamy w sobie. Dokonana tak przemiana przynosi efekty, bo w momencie startu korzystamy świadomie z wsparcia wzajemnego we wspólnie utworzonym KRĘGU MIŁOŚCI. Jest to szamanizm na tyle prosty, bo uświadamia, że wszystkie zdolności i możliwości po prostu nas przepełniają.

Praca ta jest powrotem do źródła w nas samych, co czyniły pierwotne plemiona zasiadając w kole i łączyły się poprzez relacje miłości i wspólny kanał świadomości. Słowianie budzą się w nas, ich moc odradza się, bo kochamy ZIEMIĘ – MATKĘ i ona wspiera pomagając uruchomić w nas powrót pierwotnych naszych boskich mocy. Taka praca bez teorii, a praktycznym posługiwaniem się sercem, daje rzeczywiste wejście w Nowy Świat, który jest w nas. Spotkanie w Kręgu Serc w swej pionierskości pomaga nam odnaleźć moc naszych istot i doskonałość, którą pozwoliliśmy sobie ukraść. Dar Serca boskiego ma każdy z nas, a wejście w miłość jest wyborem w Tobie.

Uczestnictwo jest decyzją każdego, kto jest gotowy na wewnętrzną przemianę.

Darem połączonych serc proponuję wspólną pracę w tematach:

    Połączenie serc w jeden krąg miłości
    Świadome otwarcie przestrzeni JAM JEST
    Oczyszczenie energetyki we wzajemnym połączeniu miłością
    Powrót praenergii jako domeny naszych istot
    Przypomnienie odnowienia Daru Życia
    Praca z wewnętrznym dzieckiem
    Połączenie z kręgiem pierwotnych plemion
    Oczyszczenie wzorców rodów
    Oczyszczenie podświadomości
    Modlitwa wybaczania
    Dar przyjęcia boskości
    Odnowienie przymierza z ziemią
    Powrót dzieci światła
    Aktywacja szyszynki, przysadki
    Odczuwanie przemiany widzenia świata iluzji w świat wewnętrznej prawdy
    Otwarcie wrót do nieśmiertelności
    Wejście w obszar oczyszczania własnej seksualności
    Odczuwanie uruchomienia kreacji i obfitości
    Dokonanie wybudzenia i oświecenia poprzez otwarcie kanałów boskich przepływów energii seksualnej
    Zakończenie i przetworzenie ciemnej strony ludzkich doświadczeń
    Odczuwanie uwolnienia blokad i nauk wielowymiarowości inkarnacji
    Scalenie całej istoty w matrycy zrodzenia
    Połączenie wyzwolonych darów poprzez świadome zharmonizowanie się z nowym światem Ziemi.
    Praca z samo uzdrawianiem poprzez wzajemność kręgu serc
    Modlitwa otwarcia Serca Boskiego

Plan spotkania może ulec zmianie

MIEJSCE:
Kraków ul. Krakowska 13. Klub „KAZIMIERZ”

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU PRZYJMUJE:
Marek tel. 692 621 130

NOCLEGI:
Osobiście jestem W Hostelu Tara ul. Krakowska 7 od czwartku 26 marca do środy rano.  http://www.tarahostel.com/kontakt

PLANOWANE GODZINY :
Sobota: 10.00 – 17-00
Niedziela: 09.00 – 15-00

Planujemy rozpocząć pracę od piątku od godż. 18 – 00

KOSZTY SPOTKANIA:

Kochając świadomość Daru Obfitości w sobie, kochasz dary innych,  płynące do Twego serca. Poziom wyrównania pozostawiam Twemu odczuci dawania i brania w czasie pierwszego dnia pracy, miarą swego serca.

CO WARTO ZABRAĆ:
Miłość, radość, wdzięczność w Sercu, aby praktycznie cieszyć się wzajemnym spotkaniem.

Posiłek: miło nam będzie spędzić czas przy wspólnym stole z przyniesionym przez siebie posiłkiem (np. owoce, ciasto). Można zabrać świece, najlepiej w szklanych pojemnikach.

KONSULTACJE OSOBISTE:
W dniu następnym po spotkaniu wg ustalonej listy prowadzonej przez Marka.
Wymiana darów w/g Twego odczucia dawania i brania

UWAGA: 
Bardzo pomocna może być wcześniejsza lektura książki  „PRAWDA SERCA –  Elementarz Nowej Ziemi” w/g której pracujemy w sposób praktyczny. Na spotkaniu jest możliwość nabycia moich książek.

http://prawdaserca.pl/2014/06/czakram-wawelski/

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz